Kérdésed van? Keresd online ügyfélszolgálatunkat!

Elállás

A Fogyasztó jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet: 

  1. az első szállítás átvételétől

A Vásárló akként állhat el a szerződéstől, hogy az ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com email címre jelzi elállási szándékát.

A Vásárló jogosult a szerződéstől írásban elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld a cég címére (BivinMarket.hu Kft. – HU2040 Budaörs, Sóvirág utca 8258.).

Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, úgy a Vásárló a BivinMarket.hu Kft. által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni a BivinMarket.hu Kft. részére.

A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, (ha lehetséges, a termék eredeti dobozában) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta.

A fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) vonatkozó adásvételi szerződésektől csak abban az esetben lehet elállni, ha az adott fogyasztási cikk sértetlen, nem volt használva és az eredeti csomagolásban található. 

Amennyiben a Vásárló akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Vásárló köteles a terméket a BivinMarket.hu Kft. részére és címére kísérőlevéllel együtt visszaküldeni, amiben megjelöli a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást. Ha a termék működésében észlelt hibát, ennek leírását is kérjük mellékelni.

A Vasárló felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik. 

Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, átutalással a BivinMarket.hu Kft. visszafizeti.

Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha a Vásárló a terméket az BivinMarket.hu Kft-nek visszavitte vagy a Vasárló igazolja, hogy a terméket az BivinMarket.hu Kft. részére visszaküldte. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy a BivinMarket.hu Kft. és Vásárló között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Vásárló az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Vásárló köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt a BivinMarket.hu Kft. részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül a BivinMarket.hu Kft. részére megfizetésre, úgy a BivinMarket.hu Kft. jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.